YÖNETİM KURULU

Adı ve Soyadı Unvanı
Neşat TURFANDA Yönetim Kurulu Başkanı
Orhun TURFANDA CEO
Erson TOMAKİN Genel Müdür
Taha IŞIK Kalite ve Operasyon Geliştirme Müdürü
Üretim ve Planlama Müdürü
Mehmet ÇAKIR Hukuk Danışmanı